Naše skúsenosti …

Dobrý deň, postupne chceme prispievať do nášho blogu. V našich príspevkoch sa chceme podeliť s informáciami a našimi skúsenosťami s produkciou video diel následným spracovaním v postprodukcii až po finálnu úpravu. Rovnako sa chceme venovať naším rovnako silným stránkam portfólia, ako sú LIVE video produkcia, streaming a média connection. A predstavíme Vám aj našu novinku s prostredia hudobnej tvorby, produkcie a nahrávania. Určite Vám máme čo ponúknuť z našich reálnych skúseností.